Sitne popravke

Sitne popravke podrazumijevaju uslugu domara na redovnom održavanju objekta i prevenciji većih oštećenja koje mogu nastati usljed zapuštenosti objekta i neredovnog održavanja. Zato, brigu o sitnim popravkama u Vašem domu prepustite nama.